Kontakt

Sídlo spoločnosti:
STORMWARE s.r.o.

Matúšova 48
811 04 Bratislava

IČO: 36 244 791
DIČ: 2020186399
IČ DPH: SK2020186399
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel: Sro, vložka č.: 25716/B.
Tel.: +421 2 59 429 911

E-mail: firmy.pohoda@stormware.sk
www.stormware.sk