Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účetní a zdaňovací období


Ing. Michal Kadlec
16.11.2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je rokem hospodářským.

Foto: Shutterstock

 

Období, za které zpracováváme účetnictví nebo podáváme daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, nemusí mít vždy dvanáct měsíců a nemusí ani trvat od ledna do prosince.


 
Zákon o účetnictví stanoví, že účetní jednotky účtují o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Toto období pak nazýváme účetním obdobím.
 
Účetním obdobím je:
 • nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců
Nejčastěji má účetní období právě 12 měsíců – až na výjimky, kdy může být toto období kratší nebo delší.
 
 • období kratší než po sobě jdoucích 12 měsíců
Kratší účetní období může být např. období bezprostředně předcházející změně účetního období – tj. například při přechodu z kalendářního roku na rok hospodářský nebo naopak.
 
Příklad: Účetní jednotka ukončí účetní období leden až prosinec 2015 a od 1. 6. 2016 se rozhodne účtovat v hospodářském roce (tedy poprvé 1. 6. 2016 až 31. 5. 2017). Období mezi posledním „klasickým“ účetním obdobím a prvním hospodářským rokem (1. 1. 2016 až 31. 5. 2016) je účetním obdobím kratším než 12 měsíců.
 
 • období delší než po sobě jdoucích 12 měsíců, např.:
  • při vzniku účetní jednotky v období tří měsíců před koncem kalendářního roku,
  • při zániku účetní jednotky v období tří měsíců po skončení kalendářního nebo hospodářského roku
Příklad: Účetní jednotka vznikla 1. 12. 2016 a může si zvolit, že její první účetní období bude trvat od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2017 – tedy 13 měsíců.

Hospodářský rok

Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je rokem hospodářským. Hospodářským rokem je pak období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden.

Uplatnit hospodářský rok lze pouze po oznámení záměru změny účetního období místně příslušnému správci daně z příjmů nejméně tři měsíce před plánovanou změnou účetního období nebo před koncem běžného účetního období, a to podle toho, který z termínů nastává dříve. Stejným způsobem postupujeme i při přechodu z hospodářského na kalendářní rok.
 
Uplatnit hospodářský rok však může i nově vzniklá účetní jednotka do 30 dnů ode dne vzniku této účetní jednotky.
 
Změnu účetního období může účetní jednotka v běžném účetním období provést pouze jednou.

Zdaňovací období

Zákon o daních z příjmů pracuje s pojmem „zdaňovací období“, tím je:
 • kalendářní rok,
 • hospodářský rok,
 • období od rozhodného dne:
  • fúze,
  • rozdělení obchodní korporace,
  • převodu jmění na společníka,
a to do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými,
 • účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.
O jaké zdaňovací období se jedná, uvádíme v přiznání k dani z příjmů právnických osob v záhlaví (na úvodní straně) v odstavci 4 nazvaném „Kód rozlišení typu přiznání“. V části „Zdaňovací období podle § 21a písm.“ doplníme příslušné písmeno a), b), c) nebo d) ustanovení § 21a zákona o daních z příjmů.
 

 
Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob je (dle § 21a):
 
a) kalendářní rok,

b) hospodářský rok,

c) období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na společníka do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, nebo

d) účetní období, je-li delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.


Související článek:
Zdaňovací období (DPH, souhrnné a kontrolní hlášení)
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

board.messageedit.newsubscription

Prihlásiť

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

OSVČ: Zatím nepodávejte žádost o kompenzační bonus

23. 10. 2020 | Žádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den zatím OSVČ nemohou. Konečná podoba bonusu i formulář žádosti budou totiž známy až po skončení zrychleného legislativního procesu. Návrh zákona zatím čeká ve Sněmovně na schválení. Finanční správa proto žádosti přijímat prozatím nemůže. Více informací o kompenzačním bonusu se dozvíte na Portálu POHODA.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
GourmetKava.cz
Nejen káva pražená každý týden ;-)
www.gourmetkava.cz

econac, s.r.o.
účetní a daňová kancelář na Praze 8 Ládví
www.econac.cz

Daňový kalendář

26.10.2020 Přiznání DPH (za září 2020)
26.10.2020 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2020)
26.10.2020 Souhrnné hlášení (za září 2020 a 3. čtvrtletí 2020)
26.10.2020 Kontrolní hlášení (za září 2020 a 3. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,22 Kč
-0,010 Kč
22,96 Kč
-0,074 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru