Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Sleva za umístění dítěte za rok 2016


Ing. Filip Sinecký
21.10.2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Uplatnit „školkovné“ neboli slevu za umístění dítěte ve školce umožňuje zákon o daních z příjmů již od roku 2014.

Foto: Adobe Stock

 

Školkovné neboli sleva za umístění dítěte ve školce patří mezi daňové slevy, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmů fyzických osob a lze ji uplatnit pouze za celý kalendářní rok. U jakých zařízení můžete tuto slevu za rok 2016 uplatnit a v jaké výši?


 
Uplatnit „školkovné“ neboli slevu za umístění dítěte ve školce umožňuje zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) již od roku 2014 (§ 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb ZDP) a v přiznání k daním z příjmů fyzických osob se píše na ř. 69a (pozor, pro rok 2016 může být formulář ještě změněn a řádky nemusí korespondovat).
 
Školkovné patří mezi daňové slevy, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmů fyzických osob. Není jej možné uplatňovat měsíčně u zaměstnavatele jako daňové zvýhodnění, lze ho uplatnit pouze za celý kalendářní rok a je nutné doložit potvrzení školky o jeho úhradě.
 
Zpočátku zákon definoval poměrně široce a ne zcela jasně okruhy předškolních zařízení, za které je možné uplatnit slevu, pokud potomek do takového zařízení chodí a rodiče platí řádně školné. Od roku 2016 se okruh takových zařízení zužuje, takže nebude stačit, že dítě navštěvuje téměř jakoukoliv školku, ale musí se splnit striktnější podmínky a pravidla daná ZDP a doprovodnými předpisy.
 
Slevu za umístění dítěte ve školce lze uplatnit u mateřské školy dle školského zákona nebo obdobného zařízení v zahraničí, zařízení služby péče o dítě v dětské skupině, zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění (např. firemní či soukromá školka), pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona, a dále např. u lesní školky, soukromých jeslí apod.
 
Nelze uplatnit u poplatků různým zájmovým kroužkům nebo u jednorázového hlídání dětí ať už doma, nebo ve veřejných institucích či obchodech apod. Naopak např. chůva s živnostenským oprávněním vázané živnosti může být považována za splnění podmínek pro uplatnění slevy.

Předškolní zařízení, u kterých lze slevu uplatnit

Novelizací zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině, se od června 2015 upravilo nejen poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině, ale i zákon o daních z příjmů, čímž se výrazně zúžil dosud poměrně široký počet poskytovatelů služeb péče o dítě v dětské skupině, u kterých bylo možné uplatnit slevu za umístění dítěte.
 
V zákoně o dětských skupinách je nově definován pojem dětská skupina: „Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.“
 
Zákonem č. 127/2015 Sb. bylo pro zdaňovací období 2016 novelizováno znění § 35bb ZDP, čímž se zejména změnil pojem „umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku“ za pojem „umístění v předškolním zařízení“, čímž se se nově podle § 35bb odst. 6 ZDP rozumí:
  • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí (může být státní, soukromá podle školského zákona, ale i např. lesní školka),
  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině – zde je nutná registrace dětské skupiny u Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) pro uznatelnost slevy za školkovné (pokud dětská skupina není registrována u MPSV, což je dobrovolné, nemůže si poplatník uplatnit slevu),
  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou:
    • zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
    • mateřskou školou podle školského zákona.
Zde asi nejvíce výkladových problémů bude činit „srovnatelný charakter“, kde lze vykládat i podle názorů státní správy, že péče by měla být obsahem a intenzitou určitou alternativou k mateřským školám nebo dětským skupinám.

 
Tím se upravily podmínky pro čerpání slevy na dani za umístění dítěte předškolního věku v zákonem vyjmenovaných zařízeních. Do konce roku 2015 zákon o daních z příjmů neobsahoval definici těchto zařízení a teoreticky šlo slevu uplatnit na téměř jakékoliv zařízení pečující o děti předškolního věku, které svým charakterem poskytovalo péči obdobnou mateřským školám (včetně mateřské školy samotné).

Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů

Od roku 2014 je možné uplatnit slevu ve výši skutečně zaplacených výdajů za umístění vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období daného roku, kromě stravného, maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti.
 
Za rok 2014 činila tato částka 8.500 Kč a pro rok 2015 to bylo 9.200 Kč. Slevu může uplatnit pouze jeden z poplatníků (rodičů) ve společně hospodařící domácnosti (nelze rozdělit ani poměrově mezi oba rodiče).
 
V důsledku zvýšení minimální mzdy je za rok 2016 možné uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku až do výše 9.900 Kč ročně za každé dítě.
 
Uplatnit slevu lze, pouze pokud námi vyživované dítě bylo umístěno v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Jedná se např. i o firemní či soukromou školku či jiné obdobné zařízení, jako je například lesní školka, soukromé jesle nebo dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku. S výjimkou zájmových kroužků.
 
Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka (vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti – vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů a také na dítě druhého z manželů, příp. registrovaných partnerů). V případě vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je dítě svěřeno do péče, která nahrazuje péči rodičů.
 
Od roku 2017 (v případě schválení novely zákona o daních z příjmů) by se definice měla změnit tak, že výše této slevy odpovídá výši poplatníkem vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Petra Šilhavá
6.2.2017 8:21:44
Pokud bylo dítě ve společné hospodařící domácnosti jen do 11/2016 je možné uplatnit Potvrzení o výši vynaložených nákladů za celý rok 2016?
Hlásenia vulgarizmov

board.messageedit.newsubscription

Prihlásiť

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
KRAJAN
Radost z jídla. Výroba hotových teplých a chlazených jídel.
www.krajan.cz

Ing. Martin Rovenský
Vedení účetnictví, daňové evidence a mezd
rovensky.cz

Daňový kalendář

30.9.2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
30.9.2020 Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
15.10.2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20.10.2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,15 Kč
0,045 Kč
23,20 Kč
-0,091 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru